Bài viết gắn tag: "cá hồi giá rẻ"

Loạn tin cá hồi giá siêu rẻ, không hàng hết hạn cũng nhập Trung Quốc
10/11/2020   Đăng bởi: Tuấn Nguyễn

Cá hồi Nauy, Chile hay cá hồi Sapa bị dân buôn phù phép từ hàng hết hạn hoặc cá h...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: